Shiitake Extrakt ws, 15 % Polysaccharide

Shiitake Extrakt ws, 15 % Polysaccharide